fbpx

Phần mềm bóc tách địa chỉ email từ các dạng Files khác nhau : *.doc,*.docx,*.txt, *.xls, *.xlsx,…. Bạn đang đau đầu với 1 danh sách khách hàng lẫn lộn trong Files Word, Excel,.. có cả tên, địa chỉ, mobile, email…hoặc bạn


Để xây dựng 1 chiến dịch Email Marketing thật sự thành công thì danh sách email của khách hàng là một yếu tố rất quan trọng. Và đôi khi trong danh sách đó có chứa những email không tồn tại.


    Mỗi khi cần tìm kiếm Video về chủ đề gì đó hay muốn xem lại một sự kiện nào, phần lớn bạn sẽ tìm kiếm chúng trên Youtube. Vậy làm thế nào để những video từ Youtube về? Trên


Phần mềm bóc tách số điện thoại từ các dạng Files khác nhau : *.doc,*.docx,*.txt, *.xls, *.xlsx,…. Bạn đang đau đầu với 1 danh sách khách hàng lẫn lộn trong Files Word, Excel,.. có cả tên, địa chỉ, mobile…hoặc bạn muốn