fbpx

Trang chủ Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Phạm vi và nội dung bảo hành

Phạm vi bảo hành và hỗ trợ sử dụng không bao gồm: các hư hỏng phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quan của Bên sử dụng như các trường hợp sau:

  • Sự tấn công của virut hoặc các phần mềm khác của Bên sử dụng.
  • Các sự cố phần cứng và máy chủ
  • Sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu
  • Bên sử dụng vi phạm các quy định của pháp luật hoặc của bên thứ ba có liên quan.

Phương thức bảo hành

Trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo của Bên sử dụng phần mềm bằng điện thoại, fax hoặc email thì SGS có trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:

  • Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình thông qua điện thoại, Fax, phần mềm hỗ trợ từ xa (Teamviewer) hoặc E-mail chậm nhất trong vòng 04 (bốn) giờ kể từ khi nhận được thông báo.
  • Trực tiếp sửa lỗi của chương trình hoặc cung cấp phương án/thông tin giải quyết vấn đề chậm nhất trong vòng 01 (một) ngày làm việc.
  • Trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp từ đơn vị sử dụng thì SGS sẽ cử người xử lý trong vòng 02 ( hai) đến bốn 04 (giờ) nếu có thể.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM SÀI GÒN

Chính sách bảo hành
3.12 (62.4%) 25 votes