Hiện nay, việc sử dụng phần mềm Email Marketing đang được các doanh nghiệp du lịch được đầu tư và chú trọng, đây công cụ rất hữu ích để thu hút sự chú ý của khách hàng. Với cách tiếp