Ở trong lĩnh vực Marketing của các công ty du lịch hiện nay, sự có mặt của phần mềm Email Marketing làm cho cách thực hiện chiến dịch Email Marketing trở nên hiệu quả hơn. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp