fbpx

Bạn cảm thấy lượng khách hàng đến với nhà hàng của bạn còn ít? Bạn thấy rằng nhà hàng của mình không được khách hàng biết tới nhiều trong khi nhà hàng của bạn còn tốt hơn đối thủ rất


Khi thực hiện một chiến dịch SMS Marketing trong khách sạn bạn mong muốn điều gì nhất? Bạn mong tăng doanh thu hay mức độ nhận biết thương hiệu của các khách hàng đối với khách sạn? Hay đơn giản hơn là bạn


Cách thu hút khách hàng trong SMS Marketing

Khi bạn lên một kế hoạch cho cách thực hiện chiến dịch SMS Marketing trong doanh nghiệp của mình, làm cách nào bạn áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất? Làm thế nào để tăng mức doanh thu, tăng độ nhận