Để thực hiện một chiến dịch SMS Marketing một cách tốt nhấtkhi sử dụng phần mềm SMS Marketing, ngay bước đầu tiên bạn phải có cách thu thập SMS khách hàng hiệu quả để gửi tin nhắn quảng cáo đến khách