fbpx

Phần mềm SGS Data Binding

Phần mềm SGS Data Binding là Phần mềm có thể giúp các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào hay bất cứ ai có nhu cầu tìm kiếm các dữ liệu theo mẫu (Tìm email, số điện


Khi áp dụng Email Marketing cho doanh nghiệp của mình, bạn đã xây dựng được danh sách địa chỉ Email khách hàng của mình chưa? Nếu đã có rồi thì danh sách Email khách hàng đó của bạn có chất


Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường  thì các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những khó khăn trong việc giữ chân các khách hàng của mình, để họ tiếp tục quay lại mua,


Khi thực hiện chiến lược Email Marketing, bước đầu tiên có thể nói là yếu tố quan trọng nhất đó là cách thu thập danh sách Email khách hàng sao cho hiệu quả và đạt chất lượng. Vậy sau đó bạn đã có


Sau khi thực hiện các chiến dịch Email Marketing bằng phần mềm gửi Email hàng loạt, bạn thấy doanh số bán hàng của mình không tăng lên nhiều? Bạn có thấy được tỷ lệ các khách hàng trong danh sách


5 Cách Thu Thập Danh Sách Email Khách Hàng Hiệu Qủa

Bạn vừa sở hữu một phần mềm Email Marketing cho doanh nghiệp của mình? Bạn muốn thực hiện ngay một chiến dịch gửi Email hàng loạt nhưng bạn lại gặp khó khăn khi không có nguồn danh sách Email khách