Chỉ vì một tin nhắn văn bản là 160 ký tự không có nghĩa là bạn có thể tạo ra các chiến dịch quảng cáo qua tin nhắn SMS của bạn mà không có kế hoạch nào. Bạn có thể