Để xây dựng 1 chiến dịch Email Marketing thật sự thành công thì công việc quan trọng nhất vẫn là thanh lọc danh sách khách hàng tiềm năng, có nhiều cách để bạn có được danh sách Email của đối tượng khách hàng