fbpx

  Trong các bước thực hiện một chiến dịch Email Marketing thành công thì công việc xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng chiếm đến 50% hiệu quả của chiến dịch. Có rất nhiều cách để thu thập những


Để xây dựng 1 chiến dịch Email Marketing thật sự thành công thì công việc quan trọng nhất vẫn là thanh lọc danh sách khách hàng tiềm năng, có nhiều cách để bạn có được danh sách Email của đối tượng khách hàng