Sài Gòn Software luôn khuyên bạn sau khi thực hiện xong một chiến dịch SMS Marketing trong linh vực du lịch, bạn cần tiến hành đánh giá kết quả chiến dịch đó sau một thời gian nhất định. Vậy tại